Παρουσιάσεις

Κάποιες από τις εργασίες που έχω παρουσιάσει σε κοινό είναι οι παρακάτω:

Παρουσιάστηκε δημόσια στο διήμερο Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο στις 22/10/2016 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που οργάνωσε η Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Παρουσιάστηκε στη Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία στις 12/12/15.

Παρουσιάστηκε στη Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία στις 5/11/11. 

Παρουσιάστηκε δημόσια σε εκδήλωση της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ στις 25/2/11.

Παρουσιάστηκε στη Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία στις 13/5/06.

Παρουσιάστηκε δημόσια σε εκδήλωση της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας στην 1/12/01.

Παρουσιάστηκε δημόσια σε εκδήλωση της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας στις 15/5/99.