Θεραπευτική μέθοδος

Η θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιώ είναι η ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την περισσότερο ολοκληρωμένη μέθοδο προσέγγισης σε βάθος και κατανόησης της ανθρώπινης προσωπικότητας που διαθέτουμε σήμερα. Μέσα από την κατανόηση αυτή, δίνεται η δυνατότητα στον αναλυόμενο να τροποποιήσει όποια στοιχεία της προσωπικότητάς του θεωρεί προβληματικά. Η ενεργή συμμετοχή του στη θεραπευτική διαδικασία είναι επιθυμητή και απαραίτητη.

Η θεραπεία αυτή πέρα από την αντιμετώπιση των προβλημάτων, παρέχει στον θεραπευόμενο μια μοναδική ευκαιρία δημιουργικής επανατοποθέτησής του απέναντι στα ζητήματα του εαυτού του και του κόσμου του.

Ένας σημαντικός παράγοντας αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ψυχικών προβλημάτων σχετίζεται με τη θέληση του ενδιαφερόμενου ατόμου να τα κατανοήσει και να τα αντιμετωπίσει, σε συνεργασία με τον ψυχοθεραπευτή, δηλαδή μέσα σε μια θεραπευτική σχέση.

Δυστυχώς, συχνά, ακόμη και σήμερα, διάφορες προκαταλήψεις και στερεότυπα εμποδίζουν την πρόσβαση σε κάποιον επαρκή επαγγελματία για μια αποτελεσματική θεραπεία, όπως είναι η ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, με αποτέλεσμα ψυχικά προβλήματα που είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, να παραμένουν χωρίς επαρκή θεραπεία, να διαιωνίζονται και να περιπλέκονται .

Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας μιας επιτυχημένης θεραπείας είναι η επιλογή ψυχαναλυτή – ψυχοθεραπευτή με επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία.